Behandling
Behandling, Qino Praktik, massage, akupunktur.
Hälsoanalys
Hälsoanalys
Mineralanalys
Analysering av kroppens mineraler, vitaminer, fettsyror och tungmetaller.

Hälsoanalys och Mineralanalys

Hälsoanalys

Qino Praktiken använder sig av Metatrons medicinska utrustning. Utrustning har genomgått kliniska studier och är den enda i sitt slag som är klassad som medicinsk utrustning. Den används på antalet sjukhus i bland annat Ryssland, Brasilien, Japan och Israel.

Utrustning ger oss möjligheten att läsa av alla kroppens funktioner vid ett och samma tillfälle.

 • Nervsystemet

 • ​Hjärta och blodkärl

 • Matsmältningssystemet

 • Rörelseapparaten

 • Luftvägar och andning​

 • Endokrina körtlar​

 • Njurar, urinvägar, urinblåsa​

 • Lymfsystemet

 • Reproduktionssystem

 • ​Hud

Säkerhet

Utrustningen som används under hälsoanalysen, avger ingen strålning och har ingen skadlig inverkan på organismen. Därför är denna typ av undersökning ofarlig även för barn och gravida kvinnor. Hälsoanalysen ger inga biverkningar och har många fördelar jämfört med traditionella undersökningar.

Man får medans undersökningen pågår reda på om organen har nedsatt funktion eller är svaga. Denna sortens utrustning är en av får som kan hitta svagheter så lätt och så tidigt i sjukdomsförloppets cykel.

Hur fungerar det

Kroppens förmåga att reagera på elektromagnetisk stimuli kan användas till något väldigt positivt. Sjukhus använder sig t ex av MR, ultraljud, EKG, EEG osv som är frekvensbaserade avläsningssystem som varit i bruk under flera årtionden. Men nu så finns det betydligt nyare teknologier som kan ge en mer noggrann information och som också kan trigga processer i kroppen. Tyvärr så använde sig sjukvården idag inte av den senaste tekniken för att avläsa eller trigga kroppens egna processer. Hos Qino Praktiken får du möjligheten att bli undersökt med medicinsk utrustning som används på sjukhus i andra länder såsom Ryssland, Israel, Japan, Brasilien och många fler.

Alla celler i en levande organismer ger ifrån information i form av elektromagnetiska signaler. Dessa signaler innehåller information om i vilket skick cellen är. Om en cell är sjuk så sänder den ut annorlunda information jämfört med en frisk. Detta innebär att alla organ, celler, vävnader, gener, molekyler och atomer har ett unikt mönster av elektromagnetisk frekvens.

Hur går det till

Undersökningen är smärtfri och görs sittande. Trigger-sensorer placeras på huvudet och läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen av det organ eller vävnad som vi vill läsa av. Signalerna skickas sedan vidare till apparaturen som förstärker signalerna, och som i sin tur analyseras av en speciell programvara i en dator. Du kan i realtid se vilket organ eller vävnad som skannas och kan också se biologiskt aktiva punkter i organet eller vävnader som läses av. Tack vare en oerhört omfattande databas där alla frekvenser för både friska och sjuka organ samt vävnader finns lagrade kan vi evaluera det område vi undersöker med stor precision. Undersökningen tar även hänsyn till ålder och kön.

Vad kan vi utläsa av en undersökning


Undersökningen ger oss detaljerad information om tillståndet i den vävnad vi läser av ända ner till molekylär nivå. Vi har alltså möjligheten att läsa av RNA, DNA och kromosomer. Vi kan då se de allra tidigaste stadierna av en eventuellt pågående sjukdom eller information om eventuell sjukdom på kort eller lång sikt. Utrustningen säger med precision hur allvarlig en obalans är. Obalansen kan ha energiska orsaker, t.ex huvudvärk som orsakas av överdriven stress, eller så kan det finnas en annan orsak, t.ex huvudvärk orsakad av dålig cirkulation.

Vi ser de första stadierna i ett sjukdomstillstånd, när sjukdomen just börjat utvecklas och symptomen fortfarande är frånvarande. Vi testar mikrofloran i olika organ (bakterier, virus och svampar), vilket möjliggör för en specialist att rekommendera ett hälsoprogram som sätter stopp för sjukdomens utveckling och övergång till det kliniska stadiet. Sjukdomen förhindras då  effektivt genom att dess utveckling stoppas.

Qino Praktiken riktar in sig på undersökning på cellulär nivå.Till skillnad från konventionella ”hälsoundersökningar”. Detta görs med högteknologisk kliniskt testad utrustning som läser av hela kroppen. Utförlig avläsning och analys av din kropp finner orsakerna till eventuella symptom. Här nedan kan du se exempel på vad typen av undersökning har för fördelar.

Fördelar

 • Undersökningen är helt görs sittande

 • Inga förberedelser från din sida är nödvändiga

 • Undersökningen är exakt och individuell

 • Hela kroppen kan undersökas

 • Man hittar de dolda orsakerna bakom symptomen

 • Man hittar allergier och överkänslighet mot livsmedel

 • Individuell testning av den mest lämpliga terapin

 • Du följer hela undersökningen på stor skärm

Vi kan testa

 • allergener & intoleranser

 • toxiner & föroreningar

 • mikroorganismer & parasiter

 • bakterier

 • virus

 • svamp

 • födoämnen

Hälsoanalys som utgår från kroppens funktion.

– Genomgång av dina symptom och önskemål
 funktioner.

Går igenom funktionen av musklerna, skelettet inklusive leder, nervsystemet, blodsystemet, huden, lymfsystemet mm.

Organ och funktioner:
Mage, tarm, hjärta och kärl, lymfa, nerver, njurar, endokrina körtlar, funktion i flera organ.

Du får med dig hem:
Svar på provresultat och behandlingsförslag.

Mineralanalys

Fungerar ungefär som EKG.

Genom elektromagnetiska vågor så mäter man mineralerna, vitaminerna, fettsyrorna och tungmetallerna i kroppen.

Mätning och analys utgår från ålder, längd och vikt.

Tillförlitlig mätning eftersom mätningen görs intracellulärt. Alltså mäter man balansen i cellen och inte i blodet.